top of page

 

TEXT LEGAL PER CORREUS ELECTRÒNICS (CAT)

 

AVÍS DE CONFIDENCIALITAT: Aquest missatge i els seus arxius van dirigits exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació confidencial sotmesa a secret social. No està permesa la seva reproducció o distribució sense l'autorització expressa de ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES AFECTADES SÍNDROME ALCOHÒLIC FETAL-AFASAF-FASD. Si vostè no és el destinatari final si us plau elimini'l i informeu-nos per aquesta vía.

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l'informem que les seves dades estan incorporades en un fitxer de què és titular ASSOCIACIÓ dE FAMÍLIES AFECTADES SÍNDROME alcoholic FETAL amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i / o servicios.

Asimismo, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades al domicili de L'ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES AFECTADES SÍNDROME ALCOHÒLIC FETAL situat en: Passeig de I'Havana 2, Escala H, 6-2 08030 Barcelona (BARCELONA)


 

Si vostè no desitja rebre la nostra informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent adreça: info@afasaf.org

TEXTO LEGAL PARA CORREOS ELECTRÓNICOS (CAS)

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus archivos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto social. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES AFECTADES SÍNDROME ALCOHÒLIC FETAL-AFASAF-FASD. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e infórmenos por esta vía.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que sus datos están incorporados en un fichero del que es titular ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES AFECTADES SÍNDROME ALCOHÒLIC FETAL con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios.

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en el domicilio de ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES AFECTADES SÍNDROME ALCOHÒLICA FETAL sito en: Passeig de I'Havana 2, Escalera H, 6-2 08030 Barcelona (BARCELONA)


 

Si usted no desea recibir nuestra información, póngase en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a la siguiente dirección:  info@afasaf.org

bottom of page